محصولات > اتصالات آتش نشانی

   

  Fire fighting connection

کوپلینگ و هیدرانت: (Quick connection coupling storz system)

این مدل از رابط‌ها از جنس آلمینیوم می‌باشد و جهت ارتباط میان شلنگ‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد که با چرخش 120 درجه به سرعت قابلیت وصل کردن (connect) و یا جدانمودن (disconnect) دارند وبراساس سایز شیلنگ‌ها شامل "1 و "2 و "2.5 و "3 و "4 و "6 اینچ تولید می شود.

 

   

 کوبلینگ (Instantaneous couplings as to British standard) (B.S)

این دسته از اتصالات از دوبخش مادگی (Female) و نری (male) تشکیل شده که به سادگی در درون یکدیگر قفل می‌گردند و از جنس برنج(Brass) و جنس وقلع یا آلومینیموم در سایز‌های "1.5 و "2 و "2.5 و "4 اینچ تولید می‌شود قابل توجه است نحوه اتصال در سایز "4 این مدل از اتصالات به صورت رزوه‌ای با دنده درشت (حلزونی) می‌باشد.

 

 

 آدامپتور (Adapters)

در هر دو قسمت خروجی وورودی به صورت مادگی (female) بوده که سایز بخش قفلی آن "2.5 اینچ و سایز قسمت رزوه خور آن "2 یا "2.5 اینچ می‌باشد. 

 

 

 

پایه کوپلینگ

از جنس آلومینیوم و برای تمامی سایز های اتصالات مناسب می باشد.