محصولات > تجهیزات ترافیکی

Traffic Light

 

IS1472 - چراغ راهنمایی ترافیکی Ttraffic Light Cross)
 
 IS1472 - چراغهای گردان سقفی (LED)
 

 IS1473 - چراغ لامپی چشمک زن

 این چراغ ها با جریان 220 ولت بهمراه پایه جهت کارگاه های ساختمانی
و جاده سازی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

IS1474 - چراغ احتیاط چشمک زن (آذرخشی)

 تامین منبع انرژی آنها توسط باطری و یا انرژی خورشیدی (سولار) می باشد.

 
  IS1475 - چراغ دکل (Tower Light)  

 IS1476 - چراغ گردان خودرویی (Rotator Light Bar)

 رنگ طلق این چراغ ها بنا به نوع استفاده تعیین می شود و قابلیت نصب آژیر و بلندگو را نیز دارا می باشد.

در دو مدل LED و لامپی تولید می گردد.